Stichting Jude Foundation

Naam instelling:

Stichting Jude foundation

RSIN:

85 70 39 714

Contactgegevens:

info@judefoundation.nl, 06 – 223 073 44

Bestuur:

Pia van Vulpen (voorzitter), Mirjam van Kuler (penningmeester), Hester Hoogerwerf (secretaris)

Jude Foundation

Doelstelling

Het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het versterken van het welzijn van mensen.

Hoofdlijnen beleid

Ruimte bieden aan initiatieven en mensen die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling:

  • gerichte ondersteuning bieden aan mensen die een initiatief willen starten;
  • zelf organiseren van verbindende, creatieve en inspirerende activiteiten;
  • vormgeven van actieve communicatie om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te betrekken.

Beloningsbeleid Jude foundation

De stichting bestaat uit bestuur, vrijwilligers en coördinator(en).
Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen andere beloning dan voor werkelijk gemaakte onkosten.
De rol van coördinator is een betaalde rol aangezien zij de activiteiten in de praktijk uitvoeren. Om de (financiële) continuïteit te waarborgen wordt er gewerkt met ZZP-ers die een sociaal tarief ontvangen voor de werkzaamheden.

Jaarverslagen

Catering via Jude Foundation

Verslag activiteiten 2020

Jude catering in 2020 en plannen voor 2021
Jude Foundation Catering

Financieel verslag 2020

Jaarstukken Jude foundation
Scroll to top